STYLE OPTIONS

10 Predefined Color Schemes

CHOOSE YOUR COLOR SKIN


CHOOSE YOUR LAYOUT STYLE

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version


×
PROIZVODI

 

Klipni kompresori serije V-Major

V-Major je kompresor male brzine, dvostrukog dejstva, sa vodenim hlađenjem – sa uljnim ili bezuljnim podmazivanjem, namenjen pritiscima od 1,5 do 20,5 bara g, snage od 90 do 315 kW. Klipni kompresori CompAir proizvode se od 1920-ih godina uz politiku neprekidnog poboljšavanja dizajna i korišćenih materijala.

Na hiljade ih je u upotrebi širom sveta, dugoročno, pouzdano i energetski efikasno obezbeđujući komprimovani vazduh za sve industrijske grane i sve radne sredine. Sa preko dvadeset modela, serije V-Major i V-Compact su dovoljno raznovrsne da mogu da zadovolje širok spektar primena.

Bezuljni kompresori
Modeli sa bezuljnim cilindrima za takve primene kod kojih se ne može tolerisati prisustvo ulja u gasu ili vazduhu koji se sabija. Produžene klipnjače imaju bezuljne sklopove, a samopodmazujući PTFE klipni prstenovi kreću se u zamenljivim austenitskim gvozdenim cilindarskim košuljicama otpornim na koroziju.

Efikasna regulacija
Serija V-Major ima trostepenu regulaciju za rad pod punim, delimičnim i praznim opterećenjem kako bi se pri delimičnom opterećenju smanjila potrošnja električne energije.

Pogodni za visoke ambijentalne temperature
Ovi robusni kompresori rade podjednako dobro na temperaturama sredine do 55°C. Serija V-Major ima vodeno hlađenje i međuhladnjake kojima održava odgovarajuću radnu temperaturu. Zatvoreno rashladno kolo može se obezbediti za lokacije na kojima nije dostupna voda za hlađenje.

Dostupne verzije
• Sa klinastim remenom
• Sa direktno spojenim motorom
• Za druge gasove sem vazduha
• Prilagođeni paketi i specifikacije

Serija V-Compact

Modeli serije V-Compact su samostojeći uljni ili bezuljni uređaji jednostrukog dejstva postavljeni na antivibracione oslonce i mogu imati vazdušno ili vodeno hlađenje. Opseg pritisaka ide od 5,5 do 10,5 bara g, a snage od 18 do 75 kW.

Bezuljni kompresori
Modeli sa bezuljnim cilindrima u takvim primenama kod kojih se ne može tolerisati prisustvo ulja u gasu ili vazduhu koji se sabija.

Ugrađena pouzdanost
Pumpa za ulje sa uronjenim zupčanicima stvara pozitivno prisilno podmazivanje glavnih ležajeva i ukrsnih glava.

 

Prigušivač impulsnog ispuštanja produžava radni vek ventila. Međuhladnjak osigurava isporuku hladnog vazduha drugom stepenu. Automatski ispusni ventil se otvara pri rasterećivanju kompresora.

Detaljni i jasni instrumenti omogućavaju praćenje radnog stanja mašine radi planiranja održavanja. Filter za usisni vazduh ima malu otpornost na protok usisavanog vazduha i kombinuje se sa prigušivačem da bi se smanjila buka.

Jednostavna instalacija
Kompaktna konstrukcija sa direktnim pogonom i ugrađenim antivibracionim osloncima ne zahteva nikakvu posebnu podlogu.

Efikasna regulacija
Automatsko rasterećivanje ventila usklađuje izlaznu snagu sa zahtevima sistema radi smanjenja izdataka za električnu energiju.

Dostupne verzije
• Završni hladnjak sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem
• Sa direktno spojenim motorom ili sa klinastim remenom
• Prilagođeni paketi i specifikacije

 

Propratna dokumentacija
- Preuzmite brošuru o   modelima V-Major / V -    Compact
- Preuzmite dopunsku brošuru   o   modelima V-Major /
  V-  Compact
- Izaberite kompresor V-Major
- Izaberite kompresor
  V-Compact
- Birač kompresora
- Poprečni presjek modela V-Major
 
Tipične primene modela V-Major / V-Compact

• Aeronautika
• Elektrane
• Petrohemijska postrojenja
• Rukovanje rasutim prahom i tečnošću
• Čeličane i livnice
• Izdvajanje biogasa na deponijama smeća
• Postrojenja za desalinizaciju vode
• Proizvodnja cementa
• Izdvajanje CO2 u pivarama
• Sabijanje vazduha
• Sabijanje azota i prirodnog gasa
• Vazduh za instrumente
• Servisni/komunalni vazduh
• Procesni vazduh: izdvajanje azota,   fermentacija, podizanje u vazduh i   raspršavanje boje.
• Oblikovanje PET i PEN boca