Firma Timko doo Brčko distrikt, osnovana je 1997. godine.
Raspolaže sa prodajno servisnim objektom u Brčkom i dva objekta u Bijeljini

Timko d.o.o. Brčko, kroz osnovnu djelatnost :
• Trgovina automobilima, auto dijelovima, motornim uljima i mazivima;
• Usluge servisiranja svih vrsta vozila;
• Trgovina rezervnim dijelovima za mašine i opremu;
• Ugradnja i održavanje mašina i opreme;
svoju viziju i misiju ostvaruje stručnim radom, razvojem i inoviranjem usluga, metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja sa ciljem zadovoljenja potreba svojih klijenata.Cilj naše firme je kvalitet, odnosno pružanje usluga na visokoprofesionalnom nivou, kao i poštovanje klijenata i njihovih zahtjeva na najbolji mogući način. Zbog potrebe za stalnim usavršavanjem i podizanjem kvaliteta na viši nivo, Timko d.o.o., se obavezuje da će poslovati u skladu sa ovim međunarodnim standardom.
U cilju implementacije standarda uprava kao i svi zaposleni u preduzeću se obavezuju da će zadovoljavati potrebe i zahtjeve klijenata pravovremeno, tačno, vjerodostojno i odgovorno ispunjavajući u potpunosti potrebne zakone i propise. U skladu sa našom misijom i ciljevima:
• Usvojili smo Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015, koji se sprovodi u svim sektorima poslovanja naše firme.
• Pružamo neophodne resurse za sprovođenje Sistema menadžmenta kvalitetom: stečeno znanje i iskustvo, odgovarajuće obučene radnike i potrebne materijalne resurse.
• Izgrađujemo partnerske odnose sa dobavljačima kroz međusobno povjerenje, jasnu i otvorenu komunikaciju.
• Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove isporuke kao i sve njihove zahtjeve, kako bismo ispunili sva njihova očekivanja. Ulažemo u stalno usavršavanje, informisanje i obučavanje svojih zaposlenih u cilju zadovoljenja klijenata kompanije.
• Određujemo ciljeve kvaliteta, a stepen njihovog ostvarenja provjeravamo, preko procedura našeg sistema u određenim vremenskim rokovima. Istovremeno pratimo, mjerimo i procjenjujemo moguće kritične parametre da bi na taj način osigurali kvalitet usluga.
Zadovoljenje potreba naših kupaca i povećanje kvaliteta iznad njihovih očekivanja, kao i stalno poboljšanje efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja vodilju poslovanja za dalji uspješan rad i napredovanje firme Timko d.o.o. Brčko.

- ovlašćeni distributer za SKF
- ovlašćeni distributer za CompAir
- ovlašćeni distributer za Loctite
- ovlašćeni distributer za Valvoline


- servis 300 m2
- magacinski prostor 2000 m2

- Najveći servis u Brčko Distriktu
- Originalni rezervni dijelovi najpoznatijih svjetskih proizvođača
- Auto gume, teretne ...
- Besplatne usluge kopcima
- Kompjuterska dijagnostika
- Najsavremenija oprema za opravke
- Stručno osoblje Brzo, tačno, stručno ...
- Servis, prodaje, zastuništvo ...