STYLE OPTIONS

10 Predefined Color Schemes

CHOOSE YOUR COLOR SKIN


CHOOSE YOUR LAYOUT STYLE

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version


×
PROIZVODI

 

Bezuljnini vijčani kompresori serije DH

Serija DH – Pouzdano i efikasno srce

U srcu kompresora se nalazi inovativni jednovijčani kompresioni element sa jednim jedinim 6-žlebnim vijkom koji se zupči sa parom zaptivnih prstenova sa po 11 zubaca, što je sklop dokazan u hiljadama instalacija.

 

Komprimovanje se vrši u dve komore ispod i iznad glavnog rotora, a kao rezultat sabijanja opterećenja su postala uravnotežena i opterećenja u ležajima su značajno smanjena. Niska opterećenja ležajeva produžavaju radni vek kompresionog elementa i značajno smanjuju operativne troškove.

Voda ubrizgavana u kompresioni element podmazuje, zaptiva i hladi. Izvanredna rashladna svojstva vode omogućavaju rad kompresora na niskim temperaturama čime se obezbeđuje skoro izotermalna kompresija, mala potrošnja električne energije i najviši nivoi efikasnosti za tu klasu uređaja. Kaseta sa membranom za reverznu osmozu filtrira ubrizgavanu vodu koja ulazi u kompresor; kao rezultat toga čistoća vode se uvek održava na visokom nivou.

Podmazivanje 100% bez ulja

Niske radne temperature i opterećenja ležajeva omogućavaju korišćenje hermetičkih ležajeva koji ne zahtevaju održavanje, potpuno uklanjajući potrebu za uljnim podmazivanjem kompresora. Zato se garantuje podmazivanje 100% bez ulja i eliminisani su troškovi održavanja i ekološkog zagađenja koji se odnose na zamenu ulja i filtera za ulje.

Efikasnost, pouzdanost, ekonomičnost i beskompromisni kvalitet

Svi vijčani kompresori mogu biti prilagođeni željenom izlaznom kapacitetu i mogu da dobijaju pogon od motora fiksne brzine ili pogonskog sistema promenljive brzine. Protok  se može precizno kontrolisati u cilju ispunjavanja promenljivih zahteva. Na ovaj način osigurava se korišćenje samo one količine energije koja je potrebna za konkretan zadatak.
CompAir rotacioni kompresori serija L RS i VS imaju pogonske sisteme promenljive brzine i postižu vrhunsku efikasnost. Ovi kompresori omogućavaju precizno podudaranje potrošnje energije sa potrebama za vazduhom. Maksimalna efikasnost na bilo kom nivou zahteva smanjuje cenu energije i štedi novac. Ovo se postiže promenom brzine pogonskog motora uz izuzetne nivoe efikasnosti.

Video prezentacija bezuljnog kompresora

  Propratna dokumentacija
- Preuzmite brošuru o seriji DH
- Potpuno inovativna   tehnologija komprimovanja   bezuljnog vazduha
Izaberite kompresor Serije   DH
- Birač komresora
- Video prezentacija bezuljnog   kompresora
- Video Princip rada Compair   Serija D-DH
 
Tipične primene serije D

• Aeronautika
• Automobili
• Industrija pića
• Industrija piva
• Hemija
• Građevinarstvo
• Elektronska industrija
• Prehrambena industrija
• Bolnice
• Laboratorije
• Rudarstvo
• Nafta i gas
• Ostalo
• Pakovanje
• Farmaceutska industrija
• Električna energija
• Drvo i papir
• Čelik
• Tekstil