STYLE OPTIONS

10 Predefined Color Schemes

CHOOSE YOUR COLOR SKIN


CHOOSE YOUR LAYOUT STYLE

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version


×
PROIZVODI

 


Vijčani kompresori sa ubrizgavanjem ulja Serija L i L RS


Naša široka paleta vijčanih kompresora sa ubrizgavanjem ulja primenjuju najnovija tehnološka dostignuća i proizvodne procese u cilju obezbeđivanja konstantnog snabdevanja ekonomičnog i pouzdanog komprimovanog vazduha visokog kvaliteta. Svi kompresori u projektu sadrže CompAir kompresioni element visokog izlaznog kapaciteta sa malim brojem obrtaja što dovodi do smanjenja utroška energije i veće pouzdanosti.sporom rotacionom brzinom za smanjenje utroška energije i povećanje pouzdanosti.

DELCOS XL – INOVATIVNI KONTROLER KOMPRESORA NA DODIRNOM EKRANU

Novi CompAir Delcos XL kontroler je sada deo svih modela od L30 do L132 (okvir 3, 4 i 5) uključujući modele sa regulisanom brzinom (RS). Delcos XL sa dodirnim ekranom visoke rezolucije je vrlo jednostavan za korišćenje, a opcije su neposredne. Sve funkcije su jasno strukturisane u pet glavnih menija i intuitivno su vizuelne. Višejezični Delcos XL kontrolni sistem osigurava pouzdan rad i štiti vašu investiciju stalnim praćenjem radnih parametara, što je od suštinske važnosti za smanjenje troškova rada.

FUNKCIJE


• Početna stranica – trenutni pregled statusa kompresora
• Sat realnog vremena – omogućava podešavanje pokretanja/zaustavljanja kompresora unapred
• Podešavanje drugog pritiska
• Integrisana kontrola hlađenja i sušenja
• Evidencija istorije grešaka – za detaljnu analizu
• Daljinsko upravljanje programabilnim ulaznim parametrima
• Automatsko pokretanje nakon prekida napajanja
• Opcionalna SD kartica – čuva sve karakteristike rada

Efikasnost, pouzdanost, ekonomičnost i beskompromisni kvalitet

Svi vijčani kompresori mogu biti prilagođeni željenom izlaznom kapacitetu i mogu da dobijaju pogon od motora fiksne brzine ili pogonskog sistema promenljive brzine. Protok se može precizno kontrolisati u cilju ispunjavanja promenljivih zahteva. Na ovaj način osigurava se korišćenje samo one količine energije koja je potrebna za konkretan zadatak. CompAir rotacioni kompresori serija L RS i VS imaju pogonske sisteme promenljive brzine i postižu vrhunsku efikasnost. Ovi kompresori omogućavaju precizno podudaranje potrošnje energije sa potrebama za vazduhom. Maksimalna efikasnost na bilo kom nivou zahteva smanjuje cenu energije i štedi novac. Ovo se postiže promenom brzine pogonskog motora uz izuzetne nivoe efikasnosti.

Propratna dokumentacija
- L02 - L05 Brochure
- L07 - L22RS Brochure
- L160 - L250 Brochure
- L23 - L29RS Brochure
- L30 - L132RS Brochure
- Izaberite kompresor serije   L/LRS
- Birač kompresora
- Video prezentacija Princip rada Compair Vijčani Serija L
 
   
Tipične primene serije D

• Aeronautika
• Automobili
• Industrija pića
• Industrija piva
• Hemija
• Građevinarstvo
• Elektronska industrija
• Prehrambena industrija
• Bolnice
• Laboratorije
• Rudarstvo
• Nafta i gas
• Ostalo
• Pakovanje
• Farmaceutska industrija
• Električna energija
• Drvo i papir
• Čelik
• Tekstil