STYLE OPTIONS

10 Predefined Color Schemes

CHOOSE YOUR COLOR SKIN


CHOOSE YOUR LAYOUT STYLE

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version


×

Compair

PROIZVODI

 

Građevinski pneumatski alati

CT3 do CT125 – 3 do 42,5 kg

Opsežan izbor pneumatskih alata kompanije CompAir obezbeđuje odgovarajući alat za konkretnu namenu, bilo da su u pitanju pneumatski strugači za lakše radove, pneumatski čekići koji mogu da buše najtvrđi beton ili pneumatske drobilice za teške radove.

Stalnim investiranjem u najnovija konstruktorska rešenja i proizvodne alate, kao i rigoroznom primenom sistema kvaliteta ISO 9002 osigurava se izrada pouzdanih visokokvalitetnih proizvoda.

Jednostavnost i pouzdanost
Paleta alata, sem što omogućava veću udarnu snagu, zahteva manje održavanja i rezervnih delova. Većina delova konstrukcije se obrađuje najnovijom CNC opremom radi preciznog postizanja proizvodnih tolerancija pri udarnom kovanju legura čelika. Rezultujuća pouzdanost i izdržljivost čine da CompAir alati dugo godina rade bez greške.

Maksimalna zaštita rukovaoca
Modeli sa smanjenim vibracijama sprečavaju prenošenje čak do 85% vibracija sa alata na korisnika, štiteći i od takvih profesionalnih oboljenja kao što je tzv. vibracioni beli prst. Ove ultralake mašine su projektovane tako da mogu da izdrže ekstremne zahteve industrije iznajmljivanja postrojenja.

Propisi i smernice
Dana 25. juna 2002. u zvaničnom glasniku Evropske Zajednice objavljena je Direktiva 2002/44/EC o minimalnim zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima u vezi sa izlaganjem radnika rizicima od fizičkih uticaja (vibracija).

Ova direktiva propisuje vrednosti radnog nivoa od 2,5 m/s2 i graničnog nivoa od 5 m/s2 za osmočasovno izlaganje šake i ruke vibracijama – što se izračunava kao suma ortogonalnih vrednosti vibracija i često naziva "koren zbira kvadrata" ili "vektorska suma" – a stupila je na snagu širom EEZ na dan 6. jula 2005.

 

Propratna dokumentacija
- Birač alata
- Pokretni kompresori
- Birač kompresora