STYLE OPTIONS

10 Predefined Color Schemes

CHOOSE YOUR COLOR SKIN


CHOOSE YOUR LAYOUT STYLE

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version


×
PROIZVODI

 

Bezuljni vijčani kompresori serije D

Kompresorski blok CompAir

100% bezuljni kompresor – garantovano beskontaktne, nehabajuće lavirintne zaptivke sprečavaju prodiranje maziva za ležajeve u kompresorski blok. Ova konstrukcija poseduje i izdržljive kuglaste i valjkaste ležaje niskog stepena trenja, kao i helikoidne pogonske i razvodne zupčanike. Potisni ravnotežni klipovi ujednačavaju opterećenja duž ležajeva, omogućavajući da svaki ležaj postigne svoj optimalni očekivani radni vek.

Najveća efikasnost na tržištu

Izgled kompresionog elementa CompAir postavlja industrijski standard za energetsku efikasnost. Napredni profili asimetričnog rotora i optimizovana radijalna i aksijalna kompenzacija osiguravaju maksimalnu izlaznu količinu vazduha uz minimalnu potrošnju električne energije. Kućišta rotora sadrže razmerno velike kanale za tečno hlađenje radi ravnomerne disipacije toplote, omogućavajući upotrebu manjih vrednosti tolerancije da bi se postigla veća efikasnost sabijanja.

Produženi radni vijek

Za dugačak radni vek neophodno je odgovarajuće podmazivanje i hlađenje zupčanika i ležaja u svim radnim uslovima. Zbog toga serija D poseduje elektromotornu pumpu za ulje koja isporučuje puni pritisak maziva pre uključivanja uređaja i tokom faza zaustavljanja, produžavajući time radni vek kompresionog elementa.
Dvostepeno filtriranje usisa štiti od prodora čestica prisutnih u vazduhu do kompresionih elemenata. Radni vek uloška filtera produžen je rešetkastim filterima na kućištu. Time se takođe osigurava rad motora i hladnjaka uz maksimalni rashladni efekat.

Kompaktan dizajn serija D

Potpuno prigušen, uspravni kompresor serije D sadrži pogonski motor, hladnjake, sistem za filtriranje usisa i prigušivanje, integrisanu kontrolu kompresora i sve servisne priključke. Kao rezultat toga smanjeni su instalacioni zahtevi i pridruženi troškovi.

Moguće je vazdušno i vodeno hlađenje.

Video prezentacija bezuljnog kompresora

  Propratna dokumentacija
- Preuzmite brošuru o seriji D
- Potpuno inovativna   tehnologija   komprimovanja   bezuljnog   vazduha
Izaberite kompresor Serije D
- Birač komresora
- Video prezentacija bezuljnog   kompresora
- Video Princip rada Compair   Serija D-DH
 
Tipične primene serije D

• Aeronautika
• Automobili
• Industrija pića
• Industrija piva
• Hemija
• Građevinarstvo
• Elektronska industrija
• Prehrambena industrija
• Bolnice
• Laboratorije
• Rudarstvo
• Nafta i gas
• Ostalo
• Pakovanje
• Farmaceutska industrija
• Električna energija
• Drvo i papir
• Čelik
• Tekstil