STYLE OPTIONS

10 Predefined Color Schemes

CHOOSE YOUR COLOR SKIN


CHOOSE YOUR LAYOUT STYLE

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version


×

Compair

PROIZVODI

 


Pokretni kompresori (serija C)


Naša široka paleta vijčanih kompresora sa ubrizgavanjem ulja primenjuju najnovija tehnološka dostignuća i proizvodne procese u cilju obezbeđivanja konstantnog snabdevanja ekonomičnog i pouzdanog komprimovanog vazduha visokog kvaliteta. Svi kompresori u projektu sadrže CompAir kompresioni element visokog izlaznog kapaciteta sa malim brojem obrtaja što dovodi do smanjenja utroška energije i veće pouzdanosti.sporom rotacionom brzinom za smanjenje utroška energije i povećanje pouzdanosti.

Veliki broj korisnika uzda se u seriju C kompresora CompAir kad god postoji potreba za pokretnim izvorom komprimovanog vazduha. Pritisci variraju, zavisno od modela, od 7 do 24 bara (101 do 350 psi). Iskustvo kompanije CompAir u projektovanju i izradi visokokvalitetnih efikasnih pokretnih kompresora proteže se 200 godina unazad.(Kompanija Holman je osnovana 1801. godine).

Cela paleta se sastoji od preko 30 modela, postoje modeli za svaku namenu, od najmanjeg jednoosovinskog modela koji pogoni jedan jedini pneumatski alat, pa sve do inovativne TurboScrew serije mašina. Svi modeli se lako koriste i rutinski održavaju putem pogodno postavljenih komandnih tabli i jednostavnih podiznih poklopaca ili velikih pristupnih vrata.

U seriji C postoji mnoštvo mogućnosti za prilagođavanje kompresora vašim potrebama. U njih spadaju podesive šipke za vuču, ugrađeni generatori naizmenične struje (kod nekih modela), dodatni filteri, ugrađeni međuhladnjaci, mazalice za alate, drumska svetla, koturi pneumatskih creva, kao i klijentove boje i oznake.

 

Propratna dokumentacija
- Izaberite kompresor serije C
- Birač kompresora
- Birač alata