SKF sistemi pouzdanosti
SKF Sistemi Pouzdanosti (SKF Reliability Systems)
SKF Sistemi Pouzdanosti Vam mogu pomoći da optimizirate efikasnost Vaših mašina radi podizanja profitabilnosti Vaše firme.

Maksimalna efikasnost mašina, u smislu stremljenja ka većoj profitabilnosti i konkurentnosti na tržištu zajednički je zadatak Management-a na svim nivoima u današnjoj industriji. SKF-ov novi koncept pristupa održavanju (AEO=Asset Efficiency Optimisation=Optimizacija Efikasnosti Mašina) uspeva da ostvari odlične rezultate tamo gde tradicionalni programi održavanja ne uspevaju da prevaziđu probleme.

Jednostavno rečeno, SKF programi iz domena Optimizacije Efikasnosti Mašina omogućavaju korisniku da proizvode istu količinu robe za manje novca, i/ili proizvode više robe sa istim troškovima.

SKF-ov program se fokusira na poboljšanje efikasnosti mašinske opreme koja predstavlja srce proizvodnog procesa. Najvažnije beneficije za našeg korisnika su:
  • Povećanje produktivnosti
  • Bolja upotrebljivost resursa
  • Efikasnije procedure održavanja
  • Smanjenje ukupnih troškova održavanja
  • Smanjenje broja neplaniranih zastoja
  • Smanjeni nivoi vibracija i habanje zarad dužeg životnog veka mašina
  • Smanjenje administrativnih troškova
  • Produženo srednje vreme između dva neplanirana zastoja
  • Produženi i proaktivni intervali planiranog održavanja
 

 
Kontakt-adresa: Timko, doo Brčko, Plazuljska bb. Tel.: +387 (0)49 301 117. E-mail: timko@teol.net