TRENUTNO LIJEPLJENJE                
Da li lepite "teško lepljive" gume ili plastike, npr. PE, PP, PTFE, silikon? Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne    
Neodređeni zazori? Promenljivi zazori? Veći zazori? Određeni mali zazori < 0.15 mm Određeni mali zazori < 0.15 mm Određeni mali zazori < 0.15 mm Određeni mali zazori < 0.15 mm Određeni mali zazori < 0.15 mm Određeni mali zazori < 0.15 mm Određeni mali zazori < 0.15 mm Određeni mali zazori < 0.15 mm Zazori do 5 mm
Da li će lepljenje biti izložene udaru ili uticaju opterećenja? - Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Viskozitet Niska viskoznost Providna Crna Fleksibilni spojevi Niska viskoznost Srednja viskoznost Gel, nekapljući Bez "cvetanja", bez neprijatnog mirisa Bez "cvetanja"
406 435 480 4850 401 431 454 460 3090
Vreme vezivanja 2 – 10 sekundi 10 – 20 sekundi 20 – 50 sekundi 3 – 10 sekundi 3 – 10 sekundi 5 – 10 sekundi 5 – 10 sekundi 5 – 10 sekundi 90– 150 sekundi
Viskozitet 20 mPa•s 200 mPa•s 150 mPa•s 400 mPa•s 100 mPa•s 1000 mPa•s Gel 40 mPa•s Gel
Boja Bezbojan Bezbojan Crna Bezbojan Bezbojan Bezbojan Bezbojan Bezbojan Bezbojan
Opseg radne temperature -40 do +80 °C -40 do +100 °C -40 do +100 °C -40 do +80°C -40 do +80°C -40 do +80°C -40 do +80°C -40 do +80°C -40 do +80°C
Veličine pakovanja 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 20 g, 500 g 5 g, 20 g, 500 g 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 3 g, 20 g, 300 g 20 g, 500 g 10 g

Praktični savJeti:

• U kombinaciji sa Loctite® lepkovima za trenutno lepljenje:
a) da bi se poboljšalo prijanjanje teško lepljivih materijala koristite prajmer Loctite® 7239 ili 770 b) da bi povećali brzinu očvršćavanja koristite aktivator Loctite® 7458, 7452 ili 7457 (videti Tretiranje površine na strani 114)
• Za teško lepljive plastične materijale (PE and PP) takođe pogledati Loctite® 3030 ili Loctite® 3038 na strani 60

Loctite® 406 Loctite® 435 Loctite® 480 Loctite® 4850 Loctite® 401 Loctite® 431 Loctite® 454 Loctite® 460 Loctite® 3090
• Trenutno lepljenje plastike, gume, uključujući EPDM, i elastomere
• Loctite® 770 ili Loctite® 7239 poliolefinski prajmer poboljšava lepljenje na teško lepljivim podlogama
• Odlična otpornost na velika opterećenja i smicanje
• Lepljenje plastike, gume, metala, poroznih i upijajućih podloga i kiselih površina
• Dobra otpornost u vlažnim sredinama
• Za primenu gde se zahteva otpornost na udare ili gde su prisutni udari ili ljuštenje pod opterećenjem
• Idealan za lepljenje metal na metal, na gumu ili magnete
• Dobra otpornost u vlažnim sredinama
• Za lepljenje materijala koji su izloženi savijanju ili krivljenju, kao i elastičnih komponenti
• Za porozne i upijajuće podloge i kisele površine
• Opšte namene • Za kisele površine kao što su hromirane ili pocinkovane površine
• Za porozne podloge kao što su drvo, papir, koža, pluta i tkanina

P1 NSF Reg. Br.: 123011
• Opšte namene
• Za kisele površine kao što su hromirane ili pocinkovane površine
• Za porozne podloge kao što su drvo, papir, koža, pluta i tkanina
• Gel za opštu namenu
• idealan kada se zahteva primena bez curenja, ili za nanošenje na vertikalnim ili površinama iznad glave
• Lepljenje papira, drveta, plute, pene, kože, kartona, metala i plastike

P1 NSF Reg. Br.: 123009
• Za primene gde se zahtevaju estetski aspekti i bez "cvetanja"
• Bez neprijatnog mirisa tokom nanošenja
• Za porozne podloge kao što su drvo, papir, koža, pluta i tkanina
• Za primene sa zazorima do 5 mm kao i za višak lepka
• Za nanošenje gde se zahtevaju estetski aspekti i bez "cvetanja"
• Za porozne podloge kao što su drvo, papir, koža, pluta i tkanina
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti