UČVRŠĆIVANJE            
Da li je sklop veoma labav ili je pohaban? Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Montaža - Demontaža   Neophodna demontaža Nije neophodna demontaža Nije neophodna demontaža Nije neophodna demontaža Nije neophodna demontaža Nije neophodna demontaža
Koja radna temperatura je neophodna?     Do 230 °C Do 175 °C Do 175 °C Do 150 °C (Zazor ≤ 0.25 mm) Do 150 °C (Zazor ≤ 0.1 mm)
Struktura Gel Tečan Tečan Tečan Tečan Tečan Tečan
660 641 620 648 640 638 603
Zazor Do 0.5 mm Do 0.1 mm Do 0.2 mm Do 0.15 mm Do 0.1 mm Do 0.25 mm Do 0.1 mm
Potrebna čvrstoća Visoka Srednja Visoka Visoka Visoka Visoka Visoka
Otpornost na ručno kidanje1 15 min. 25 min. 80 min. 3 min. 24 h 4 min. 8 min.
Opseg radne temperature -55°C - +159°C -55 do +150 °C -55 do +230 °C -55 do +175 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C
Veličine pakovanja 50 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml, 2 l 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml
Oprema nema podataka 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414

Praktični savjeti:

• Odmastiti, očistiti i osušiti površine pre nanošenja lepka – koristiti Loctite® 7063 (videti čišćenje na strani 96)
• Ako je lepak nanet na temperaturi ispod 5 °C, preporučuje se prethodno nanošenje Loctite® 7240 ili Loctite® 7649 (videti pripremu površine na stranici 114)
• Može se koristiti za povećanje čvrstoće kod postojećih konstrukcija

Loctite® 660 Loctite® 641 Loctite® 620 Loctite® 648 Loctite® 640 Loctite®638 Loctite® 603
• Idealan za zaptivanje velikih, krutih metalnih
• Idealan za popravljanje pohabanih cilindričnih delova bez ponovne mašinske obrade
• Omogućava ponovno korišćenje pohabanih ležajeva, klinova, uglavaka ili cevi sa proširenjem
• Podesan za neutralisanje zazora

P1 NSF Reg. Br.: 123704
• Idealan za delove koje je kasnije potrebno demontrurati, kao npr. ležajevi u kućištu ili na vratilu • Otpornost na visoke temperature
• Idealan za učvršćivanje čivija za pozicioniranje u hladnjacima, klizne čaure u kućištima pumpi i ležajeva u menjačima

DVGW atest (EN 751-1): NG-5146AR0622
• Otpornost na povišene temperature:
• Idealan za učvršćivanje delova sa zazorom ili presovanog sklopa, npr. učvršćivanje čaura ležajeva, ležajeva, zaptivača i ravnih zaptivnih prstenova

WRC atest (BS 6920): 0808532
• Sporo očvršćavanje
• Idealan za delove sa dužim vremenom pozicioniranja, npr. većih prečnika
• Takođe za aktivne metale, kao što su mesingani delovi
• Najbolja otpornost na dinamička, aksijalna i radijalna opterećenja
• Idealan za osovine, zupčanike, remenice i slične cilindrične delove

P1 NSF Reg. Br.: 123010 DVGW atest (EN 751-1): NG-5146AR0619 WRC atest (BS 6920): 0511518
• Idealan za učvršćivanje zatvarača cilindričnih delova sa manjim zazorom
• Za upotrebu na cilindričnim delovima gde je temeljno odmašćivanje nemoguće
• Posebno pogodan za učvršćivanje ležajeva

P1 NSF Reg. Br.: 123003 WRC atest (BS 6920): 0910511
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti