RAVNO ZAPTIVANJE              
Koliki zazor mora popuniti zaptivna masa? Do 0,1 mm Do 0,25 mm Do 0,25 mm Do 0.25 mm Do 0.25 mm Veće od 0.25 mm Veće od 0.25 mm Veće od 0.25 mm
Da li su dijelovi metalni ili plastični ? Metal Metal Metal Metal Metal Metal, plastika ili kombinacija Metal, plastika ili kombinacija Metal, plastika ili kombinacija
Struktura Pasta Pasta Gel Pasta Pasta Pasta Pasta Pasta
573 574 518 5188 510 5926 5699 5970
Tip prirubnice Čvrst Čvrst Čvrst Čvrst Čvrst Elastičan Elastičan Elastičan
Metod očvršćavanja Anaerobni Anaerobni Anaerobni Anaerobni Anaerobni Vlažnost Vlažnost Vlažnost
Otpornost na ulje Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Dobra Dobra Odlična
Otpornost na vodu/glikol Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Dobra Odlična Dobra
Opseg radne temperature -55°C - +149°C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +200 °C -55 do +150 °C -60 do +200 °C -60 do +200 °C
Veličine pakovanja 50 ml, 250 ml 50 ml, 160 ml kartuša, 250 ml 25 ml brizgaljka, 50 ml, 300 ml kartuša 50 ml, 300 ml kartuša 50 ml, 250 ml, 300 ml kartuša 40 ml tuba, 100 ml tuba 300 ml kartuša 300 ml kartuša
Oprema 97002 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002

Praktični savjeti:

• Uklonite ostatke starih zaptivki sa Loctite® 7200 odstranjivačem zaptivki
• Odmastiti, očistiti i osušiti površine pre nanošenja lepka – koristiti Loctite® 7063 (videti čišćenje na strani 96)
• Ako je anaerobna zaptivna smesa naneta na temperaturi ispod 5 °C, prethodno nanošenje Loctite® 7240 ili Loctite® 7649 je preporučljivo (videti pripremu površine na stranici 114)

Loctite® 573 Loctite® 574 Loctite® 518 Loctite® 5188 Loctite® 510 Loctite® 5926 Loctite® 5699 Loctite® 5970
Idealan za zaptivanje velikih, krutih metalnih prirubnica ili prirubnica gde montaža može trajati nekoliko sati. Idealan za upotrebu na čvrstim metalnim delovima, npr. delovi od livenog gvožđa i kućišta pumpi Idealan za upotrebu na čvrstim gvozdenim, čeličnim i aluminijumskim prirubnicama.

P1 NSF Reg. Br.: 123758
Idealan za zaptivanje svih vrsta čvrstih metalnih prirubnica, posebno aluminijumskih prirubnica. Odličan kod zahtevnih primena, odlična hemijska otpornost, veoma elastičan. Izvanredno prijanjanje, može se tolerisati neznatna zaprljanost uljima na površini prirubnice. Idealan za upotrebu na čvrstim prirubnicama gde su neophodne otpornost na visoke temperature i hemijska otpornost.

P1 NSF Reg. Br.: 123007
Višenamenska elastična silikonska zaptivna smesa. Može biti upotrebljena na metalnim, plastičnim i bojenim delovima. Podnosi vibracije, termalno širenje i skupljanje. Idealan za zaptivanje svih tipova prirubnica obuhvatajući presovani lim gde se zahteva otpornost na vodu i glikol. Može se montirati posle 10 min.

P1 NSF Reg. Br.: 122998
Zamena za ravnu zaptivku koja je sečena od plute ili papira na prirubnicana i presovanim limenim delovima. Idealan za upotrebu gde se pojavljuju velike vibracije ili uvijanja. Može biti upotrebljena sa plastičnim i farbanim delovima. Može se montirati nakon 25 minuta.
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti