OPREMA    
  Peristaltični dozatori        
Veličina kartuše Tehnologija Mehanički Električni
50 ml Anaerobni proizvodi za osiguranje navoja, anaerobne zaptivne mase za navoje, smese za učvršćivanje 98414
(IDH 608966)
   
250 ml Anaerobni proizvodi za osiguranje navoja, anaerobne zaptivne mase za navoje, smese za učvršćivanje 97001
(IDH 88631)
   
Sve veličine pakovanja Sve jednokomponentne tehnologije* )     98548
(IDH 769914
*Anaerobni proizvodi za osiguranje navoja, anaerobne zaptivne smese za navoje, anaerobni proizvodi za ravno zaptivanje, smese za učvršćivanje, cijanokrilati, cijanokrilati u gelu, akrili, lepkovi koji očvršćavaju na svetlosti

 

  Brizgaljke za dozatore        
Veličina kartuše Tehnologija Mehaničkia Pneumatska
10 ml ili 30 ml Sve jednokomponentne tehnologije
Videti Ručni pištolji za nanošenje za jednokomponentne kartuše 97006
(IDH 88633)