OPREMA    
Ručni pištolji za nanošenje za dvokomponentne kartuše        
Veličina kartuše Odnos mješanja Tehnologija Mehanički pištolji za nanošenje Pneumatski pištolji za nanošenje
37 ml
50 ml
10:1
1:1, 2:1
Epoksi, poliuretani, akrili i silan
modifikovani polimeri
96001
(IDH 267452)
97042
(IDH 476898)
50 ml 10:1 Akrili IDH 1034026    
200 ml 1:1, 2:1 Epoksi 96003
(IDH 267453)
983437
(IDH 218315)

400 ml,
415 ml

1:1, 2:1

 

Epoksi, akrili, silikoni, poliuretani i silan modifikovani polimeri

 

983438
(IDH 218312)

 

983439
(IDH 218311)

 

  4:1 Poliuretani + Oprema za pretvaranje 984211 (IDH 478553) + Oprema za pretvaranje 984210 (IDH 478552)
490 ml 10:1 Akrili 985246
(IDH 4786000)
985249
(IDH 470572)

2 x 300 ml

2 x 310 ml

1:1

1:1

Teromix 6700

Loctite® 3295

   

SYS 00706
(IDH 307418 )

IDH 439869

900 ml 2:1 Loctite® Nordbak® 7255*     97048
(IDH 1175530)
* Za nanošenje prskanjem sa ručnim pištoljem, predzagrejan proizvod do T= 50 °C. Korititi kutiju za grejanje IDH 796993