OPREMA      
Ručni pištolji za nanošenje za jednokomponentne kartuše        
Veličina kartuše Tehnologija Mehanički pištolji za nanošenje Pneumatski pištolji za nanošenje
30 ml Sve, uključujući akrilne lepkove i lepkove koji očvršćavaju na svetlosti 98026 (IDH 476902    
50 ml Elastični lepkovi i zaptivne mase, proizvodi za ravno zaptivanje 96005
(IDH 363544
   
250 ml tube,
300 ml
Elastični lepkovi i zaptivne smese, proizvodi za ravno zaptivanje     97002
(IDH 88632)
300 ml. 310 ml Elastični lepkovi i zaptivne mase, npr. silikoni, silan modifikovani polimeri) 142240
(IDH 142240
97046
(IDH 1047326) električni
310 ml Veoma visoka viskoznost elastičnih lepkova i zaptivnih masa, npr. Terostat 1K-PU     PowerLine II
(IDH 960304)
310 ml Nanošenje Terostat 9320* ili Terostat MS 9302* pomoću spreja     Višepritisni
(IDH 14224)
Staniol 400 ml,
570 ml
Silan modifikovani polimeri, poliuretani     Blagopritisni
(IDH 250052)
* Poseban set iglica za sprej IDH 547882