TRETMAN POVRŠINE 2                
Koja je vaša primena? Trenutno lepljenje Trenutno lepljenje Trenutno lepljenje Trenutno lepljenje     Modifikovani akrili (329, 3298, 330, 3342) Osiguranje navoja, cevi i zaptivanje cevnih navoja, ravno zaptivanje, učvršćivanje i anaerobni akrili
Šta želite da uradite?          
Poboljšate adheziju Poboljšate adheziju Ubrzate Ubrzate       Koji je savršen aktivator?
- - Osnovna namena Osnovna namena Najbolji optički izgled Idealan za plastike osetljive na pucanje pod pritiskom Na bazi rastvarača Na bazi rastvarača Bez rastvarača
7239 770/7701* 7458 7455 7452 7457 7386/7388** 7471/7649 7240/7091
Opis Prajmer Prajmer Aktivator Aktivator Aktivator Aktivator Aktivator Aktivator Aktivator
Boja Bezbojan Bezbojan Bezbojan Bezbojan Providan, svetla amber boja Bezbojan Providan, žut Providan, svetlo zelena Plavo zelena, plav
Rastvarač Heptan Heptan Heptan Heptan Aceton Heptan Heptan Aceton Bez rastvarača
Metod primene Pre lepka Pre lepka Pre ili posle lepka Posle lepka Posle lepka Pre ili posle lepka Pre lepka Pre lepka Pre lepka
Veličine pakovanja 4 ml 10 g, 300 g 500 ml 150 ml, 500 ml 500 ml, 18 ml 150 ml, 18 ml 7386: 500 ml 7388: 150 ml 150 ml, 500 ml 90 ml

* Za primene na medicinskim uređajima
** Loctite® 7388 (aerosol) prodaje se kao oprema sa Loctite® 330

Loctite® 7239 prajmer za plastiku Loctite® 770 Prajmer za poliolefin Loctite® 7458 Loctite® 7455 Loctite® 7452 Loctite® 7457 Loctite® 7386 Loctite® 7388** Loctite® 7471 Loctite® 7649 Loctite® 7240 Loctite® 7091
• Univerzalna primena
• Pogodan za upotrebu na svim industrijskim plastikama
• Poboljšava adheziju Lepkova
• za trenutno lepljenje na poliolefinima i drugim plastikama
• Samo za plastike koje se teško lepe
• Obezbeđuje (najbolju) adheziju lepkova za trenutno lepljenje na poliolefinske i druge plastike
• Univerzalna primena
• Za sve podloge
• Dobar "on part life" – može se koristiti pre ili posle lepka • Slab miris
• Minimizira menjanje boje nakon očvršćavanja
• Obezbeđuje dobar estetski izgled linije lepljenja
• Univerzalna primena
• Za sve podloge
• Brzo učvršćivanje između delova
• Za primenu posle nanošenja lepka
• Očvršćava višak lepka
• Obezbeđuje odličan estetski izgled, jer sprečava pojavu belih mrlja od trenutnih lepkova
• Ne preporučuje se za plastike osetljive na pucanje pod pritiskom
• Dobar "on part life" – može se koristiti pre ili posle primene lepka
• Preporučuje se za plastike osetljive na pucanje pod pritiskom
• Pokreće očvršćavanje modifikovanih akrilnih lepkova
• Vreme očvršćivanja i brzina očvršćavanja zavise od lepka, lepljene podloge i čistoće površine
• Ubrzava očvršćavanje na pasivnim i neaktivnim površinama
• Za velike zazore
• Može se primenjivati: Loctite® 7649: ≤ 30 dana Loctite® 7471: ≤ 7dana
• Ubrzava očvršćavanje na pasivnim i neaktivnim površinama
• Za velike zazore
• Za očvršćavanje na niskim temperaturama (< 5 °C)
• Loctite® 7091 se može otkriti pomoću UV svetlosti
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti