ZAPTIVANJE CIJEVNIH NAVOJA          
Da li su dijelovi metalni ili plastični ? Metal, plastika ili kombinacija Metal, plastika ili kombinacija Metal Metal Metal Metal
Da li vam je potrebno da radite podešanje nakon montaže Da Ne        
Da li su navoji fini ili grubi     Fini Srednja Grubi Grubi
Struktura Konac Gel Tečan Gel Gel Gel
55 5331 542 586 577 572
Materijali koji se zaptivaju Metal, plastika ili oboje Metal, plastika ili oboje Metal Metal Metal Metal
Maksimalna veličina navoja 4" 3" 3/4" 2" 3" 3"
Čvrstoća rastavljanja Niska Niska Srednja Visoka Srednja Srednja
Trenutno zaptivanje Da (pun pritisak) Da Ne Ne Da Da
Opseg radne temperature -55°C - +149°C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C
Veličine pakovanja 50m, 150m konac 100 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml
Oprema nema podataka nema podataka 97001,98414 97001,98414 97001,98414 97001,98414

Praktični savjeti:
• Odmastiti, očistiti i osušiti površine pre nanošenja lepka – koristiti Loctite® 7063 (videti čišćenje na strani 96)
• Ako je anaerobna zaptivna masa (Loctite® 542, 561, 572, 577 ili 586) naneta ispod 5° C, preporučuje se prethodno nanošenje Loctite® 7240 ili Loctite® 7649 (videti pripremu površine na strani 114)

Loctite® 55 Loctite® 5331 Loctite® 542 Loctite® 586 Loctite® 577 Loctite® 572
• Univerzalna primena za zaptivanje cevnih navoja
• Zaptiva odmah i visoke pritiske
• Za brzo, lako i pouzdano zaptivanje
Nalazi se na WRC listi, ispunjava BS 6920 za vodu za piće: 0808533 DVGW/KTW atest za gas i vodu za piće Testiran u saglasnosti sa EN 751-2 Class ARp i DIN 30660 Sertifikovan prema NSF/ANSI, Standard 61
• Idealan za upotrebu na cevnim navojima od plastike ili plastike/ metala koji transportuju toplu ili hladnu vodu npr. cevni ili drenažni sistemi u poljoprivredi ili industriji

Nalazi se na WRC listi, ispunjava BS 6920 za vodu za piće: 0706521 DVGW atest, testiran u saglasnosti sa EN 751-1 P1 NSF Reg. Br.: 123620
• Idealan za fine navoje koji se koriste kod hidrauličnih, pneumatskih instalacija i generalno za manje navojne spojeve

DVGW atest (EN 751-1): NG-5146AR0855

• Sporo očvršćavajuća, zaptivna masa visoke čvrstoće
• Posebno pogodan za bakarne i mesingane delove opreme
• Zaptivna masa opšte namene za sve metalne delove sa grubim navojima
• Pogodan za brzu primenu na niskim temperaturama, npr. spoljašnje održavanje postrojenja

P1 NSF Reg. Br.: 123001 DVGW atest (EN 751-1) WRC atest (BS 6920): 0711506
• Pogodan za metalne delove sa grubim navojima
• Idealan gde se zahteva sporo očvršćavanje za podešavanje poravnanja delova opreme
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti