ČIŠĆENJE                
Da li vam je potreban proizvod za čišćenje ruku ili delova/površine? Proizvodi za čišćenje opšte namene Proizvodi za čišćenje ruku Proizvodi za čišćenje ruku Proizvod za čišćenje delova, mašina i površina Proizvod za čišćenje delova, mašina i površina Proizvod za čišćenje delova, mašina i površina Proizvod za čišćenje delova, mašina i površina Proizvod za čišćenje delova, mašina i površina Proizvod za čišćenje delova, mašina i površina
Opšta namena Za mastilo, boju ili smolu na rukama Opšta Opšta Opšta namena Plastični delovi Nizak stepen isparljivih organskih jedinjenja (VOC) Odstranjivač starih zaptivki Za električne kontakte
7840 7850 7855 7061 7063 7070 7066 7200 7039
Opis Proizvod za čišćenje i odmašćivanje Proizvod za čišćenje ruku Proizvod za čišćenje ruku Proizvod za čišćenje i odmašćivanje Proizvod za čišćenje i odmašćivanje Proizvod za čišćenje i odmašćivanje Proizvod za čišćenje i odmašćivanje Odstranjivač starih zaptivki Sprej za čišćenje kontakata
Veličine pakovanja 750 ml sprej sa raspršivačem, 5 l kanta,
20 l bure
400 ml flaša, 3 l raspršivač sa pumpicom 400 ml flaša, 1.75 l raspršivač sa pumpicom 400 ml aerosol 400 ml aerosol, pumpa, 10 l kanta 400 ml aerosol 400 ml aerosol 400 ml aerosol 400 ml aerosol


Loctite® 7840 proizvod za čišćenje i odmašćivanje Loctite® 7850 proizvod za čišćenje ruku Loctite® 7855 proizvod za čišćenje ruku Loctite® 7061 proizvod za čišćenje i odmašćivanje Loctite® 7063 proizvod za čišćenje i odmašćivanje Loctite® 7070 proizvod za čišćenje i odmašćivanje Loctite® 7066 proizvod za čišćenje i odmašćivanje Loctite® 7200 proizvod za uklanjanje ravne zaptivke Loctite® 7039 proizvod za čišćenje kontakata u spreju
• Biorazgradiv
• Bez rastvarača, netoksičan, nezapaljiv
• Razblažen vodom
• Uklanja masnoću, ulja, rezna ulja i prljavštinu u radionici
• Na bazi prirodnih ekstrakata
• Bez mineralnih ulja
• Biorazgradiv
• Sadrži sastojak za obnavljanje i negu kože
• Koristi se sa i bez vode
• Uklanja blato, masnoću, garež i ulje
• Biorazgradiv
• Netoksičan
• Uklanja boju, smolu i lepkove
• Proizvod opšte namene za čišćenje delova na bazi rastvarača (aceton)
• Veoma brzo isparavanje
• Uklanja prljavštinu, smolu, lak, ulja i masnoće
• Proizvod opšte namene za čišćenje delova na bazi rastvarača
• Bez ostatka
• Idealan za upotrebu pre nanošenja lepka i zaptivne smese
• Ukljanja masnoće, ulja, maziva, metalne ostatke i sitnu prašinu sa svih površina
• Proizvod opšte namene za čišćenje delova na bazi rastvarača
• Koristi se kao sprej ili pri procesu čišćenja potapanjem na sobnoj temperaturi
• Uklanja posebno teška ulja
• Za većinu plastičnih delova bez rizika od pucanja
• Emulzije na bazi vode sa niskim stepenom ispravljivih jedinjenja (VOC)
• Upotrebljava se za metal i plastiku

Sertifikat za prehrambenu industriju reg. br.: 138407
• Uklanja očvrsnute ravne zaptivke i klasične zaptivke za 10 do 15 minuta
• Minimalni otpad
• Upotrebljiva se na većini tipova površina
• Za čišćenje električnih kontakata izloženih vlagi ili drugim zagađenjima
• Ne utiče na izolaciju
• Tipična primena: Čišćenje električnih kontakata, releja, prekidača itd.
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti