METALOM PUNJENE SMJESE              
Popravka ili ponovna izrada oštećenih metalnih delova? Koji materijal popunjavate? Čelik Čelik Čelik Čelik Čelik Aluminijum Aluminijum Metalni delovi izloženi trenju
Stik za gnječenje Velika otpornost na pritisak Git Tečni Brzo očvršćavanje Višenamenski Otpornost na visoke temperature Otporan na habanje
3463 3478 A&B 3471 A&B 3472 A&B 3473 A&B 3475 A&B 3479 A&B 3474 A&B
Opis Dvokomponentni epoksi Dvokomponentni epoksi Dvokomponentni epoksi Dvokomponentni epoksi Dvokomponentni epoksi Dvokomponentni epoksi Dvokomponentni epoksi Dvokomponentni epoksi
Odnos mešanja prema zapremini / težini nema podataka 7.25:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Vreme za rad 3 min. 20 min. 45 min. 45 min. 6 min. 45 min. 40 min. 45 min.
Vreme očvršćivanja 10 min. 180 min. 180 min. 180 min. 15 min. 180 min. 150 min. 180 min.
Snaga na smicanje (GBMS) ≥6 N/mm2 17 N/mm2 20 N/mm2 25 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2
Na pritisak 82.7 N/mm2 125 N/mm2 70 N/mm2 70 N/mm2 60 N/mm2 70 N/mm2 90 N/mm2 70 N/mm2
Opseg radne temperature -30 do +120 °C -30 to +120 °C -30 to +120 °C -20 do +120 °C -20 do +120 °C -20 do +120 °C -20 do +190 °C -20 do +120 °C
Veličine pakovanja 50 g, 114 g 453 g, 3.5 kg komplret 500 g komplet 500 g komplet 500 g komplet 500 g komplet 500 g komplet 500 g komplet


Loctite® 3463 Loctite® Hysol® 3478 A&B Loctite® Hysol® 3471 A&B Loctite® Hysol® 3472 A&B Loctite® Hysol® 3473 A&B Loctite® Hysol® 3475 A&B Loctite® Hysol® 3479 A&B Loctite® Hysol® 3474 A&B
• Brzo zaptivanje curenja kod cevi i rezervoara • Popravka zavarenih šavova
• Popravlke malih pukotina kod livenih delova

Postavlja se za 10 minuta. Stik za popunjavanje čelikom. Lepi se na vlažnu površinu i očvršćava pod vodom. Otporan na hemijska sredstva i koroziju. Može biti bušen i farban.
ANSI/NSF Standard 61
• Ponovna izrada žljebova za klin i delova sa žljebovima
• Ponovna izrada ležajeva, osovina, elemenata za podešavanje, zupčanika ili sedišta ležajeva

Punjen fero-silikonom sa izvanrednom otpornošću na pritisak. Idalan za obnavljanje površine izložene pritisku, udaru i teškom okruženju.
• Zaptiva pukotine kod rezervoara, livenih delova, posuda i ventila
• Krpi nestrukturna oštećenja kod čeličnih cevi • Obnavlja oštećene zaptivne površine
• Popravlja šupljine u metalu uzrokovane kavitacijom i/ili korozijom

Dvokomponentni epoksi punjen čelikom osnovne namene Upotrebljava se za popravku pohabanih metalnih delova.
• Izrada kalupa, držača i prototipova
• Popravljanje delova sa navojima, cevi i rezervoara

Tečan, punjen čelikom, samoravnajući Preporučuje se za livenje teško pristupačnih mesta, pričvršćivanje i nivelisanje, oblikovanje kalupa i delova.
• Popravlja rupe u rezervoarima, curenja u cevima i kolenima
• Obnavlja izlizane navoje
• Ponovo pravi pohabane čelične delove

Brzo očvršćavajući, punjen čelikom, bez uleganja. Idealan za hitne popravke i popravljanje pohabanih metalnih delova, sprečava zastoje.
• Popravljanje aluminijumskih odlivaka, ispucalih ili pohabanih aluminijumskih delova i istrošenih aluminijumskih navoja

Postojan, dvokomponentni epoksi sistem punjen velikom količinom aluminijuma Lako se meša i oblikuje za delove komplikovane geometrije. Očvršćava na nerđajućim i površinama sličnim aluminijumu.
• Ponovna izrada i popravka metalnih delova kod primena na visokim temperaturama

Postojan, dvokomponentni epoksi sistem punjen velikom količinom aluminijuma. Lako se meša i oblikuje za delove komplikovane geometrije. Očvršćava na nerđajućim i površinama sličnim aluminijumu.
• Idealan za popravku metalnih površina izloženih trenju

Čelični git, visoka otpornost na habanje. Oblikuje samopodmazujuću površinu kako bi se smanjilo habanje pokretnih delova.
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti