MASA ZA ZALIVANJE              
Koja vrsta zalivanja? Filter primjena Filter primjena Filter primjena Filter primjena Filter primjena Filter primjena Filter primjena Električna primena
  Vazdušno Vazdušno Hrana/Voda Hrana/Voda Medicinska Ulje Ulje -
  Tečan Tiksotropan Suve podloge Vlažne podloge - Srednje vreme za rad Dugo vreme za rad -
UK 8439-21 UK 8180 N CR 3525 EP 3299 CR 3502 EP 3030 EP 3430 CR 6127
Tehnologija Dvokomponentni PU Dvokomponentni PU Dvokomponentni PU Dvokomponentni EP Dvokomponentni PU Dvokomponentni EP Dvokomponentni EP Dvokomponentni PU
Učvršćivač (deo B) Macroplast UK 5400/ Macroplast UK 5401 Macroplast UK 5400/ Macroplast UK 5401 Macroplast CR 4200 Macroplast EP 5299 Macroplast CR 4100 Macroplast EP 5030 Macroplast EP 5430 Macroplast CR 4300
Boja posle mešanja Bela/Bež Bež Žućkasta Tamno žuta Žućkasta/Providna Ljubičasta Tamno žuta Bela
Odnos mešanja prema težini 5:2 5:3 100:75 100:35 100:59 100:29 10:1 85:15
Vreme za rad 4 – 5 min. 4 – 6 min. 23 – 29 min. 6 h 5 – 7 min. 60 min. 16 h 70 – 110 min.
Viskozitet izmešanog proizvoda 800 mPa•s 850 mPa•s 1,300 mPa•s Tečan 1,000 mPa•s 600 mPa•s 8,000 mPa•s 2,600 mPa•s
Opseg radne temperature -40 do +80 °C -40 do +100 °C 50 °C u procesu 80 °C u procesu 40 °C u procesu -55 do +80 °C -55 do +100 °C -40 do +80 °C
Kratkotrajna temperaturna otpornost (1) 150 °C 150 °C 70 °C 200 °C 120 °C 200 °C 200 °C 150 °C
Veličine pakovanja Deo A: 190 kg bure / Deo B: 30 kg kanta, 250 kg bure Deo A: 200 kg bure, 1,000 kg kontejner / Deo B: 30 kg kanta, 250 kg bure, 1,250 kg Deo A: 25 kg kanta, 180 kg bure / Part B: 30 kg kanta, 240 kg bure Deo A: 180 kg bure / Deo B: 180 kg bure Deo A: 180 kg bure / Deo B: 30 kg kanta, 250 kg bure Deo A: 20 kg kanta, 230 kg bure / Dio B: 20 kg kanta Dio A: 20 kg kanta / Dio B: 18 kg kanta Dio A: 35 kg kanta / Dio B: 6 kg kanta, 30 kg kanta

Masa za livenje na bazi epoksija i poliuretana
Imajući raznovrsne karakteristike, masa za livenje na bazi epoksija i poliuretana postojano se učvrstila tokom prošlih dekada. Mogu biti hemijski pravljene da budu veoma tvrde i otporne na uticaje ili mekane i elastične. Masa za livenje obično se sastoji od dve osnovne komponente koje su pomešane i reaguju u dodiru jedna s drugom kako bi oblikovale umrežen proizvod. Poliuretanska masa za livenje je kompatibilna sa širokim asortimanom materijala i izdržava temperature do 120 °C (sa kratkim vrhovima do 150 °C). Ako su neophodne više temperature (do 180 °C), koristi se epoksi masa za livenje.

Macroplast UK 8439-21 Macroplast UK 8180 N Macroplast CR 3525 Macroplast EP 3299 Macroplast CR 3502 Macroplast EP 3030 Macroplast EP 3430 Macroplast CR 6127
• Samonivelisanje
• Brzo postavljanje
• Širok spektar adhezije

Macroplast UK 8439- 21 ima veoma dobru sposobnost za rad i svojstva samonivelisanja. Napravljene su za proizvodnju filtera čestica. Proizvod ispunjava zahteve u HEPA industriji filtera.
• Brza ugrađena tiksotropija
• Kratko vreme procesa
• Dobro prodiranje u filter

Macroplast UK 8180 N zahvaljujući svojim tiksotropnim svojstvima omogućava vrlo brzu obradu pri montaži filtera. Proizvod je pogodan za primenu u medicini.
• Brzo postavljanje
• Laka obrada
Macroplast CR 3525 ima nisku egzotermičku reakciju i stoga dopušta brz proces..

KTV sertifikat EG 1935 2004, sertifikat za direktan kontakt sa hranom 2002/72/EG sertifikat za industriju plastike
• Dobra svojstva prijanjanja
• Otpornost na visoke temperature

Macroplast EP 3299 ima veoma dobru hemijsku otpornost i dobra svojstva prijanjanja na vlažna vlakna u procesu proizvodnje. Proizvod ima KTW sertifikat.
• Podesan za parnu, ETO ili sterilizaciju gama zraka
• Veoma dobro prijanjanje

Macroplast CR 3502 ima veoma dobra svojstva prodiranja tokom centrifugiranja. Proizvod je u saglasnosti sa ISO 10993 za medicinsku opremu i odobren je za dijalizatore.
• Višenamenske primene kod filtera
• Visoka hemijska otpornost
• Niska viskoznost:
Macroplast EP 3030 ima nisku viskoznost i kontrolisanu egzotermičku reakciju u procesu. Dobro se pokazao u proizvodnji membranskih filtera.
• Dugo vreme za rad
• Stabilnost na visokim temperaturama
• Malo skupljanje:
Macroplast EP 3430 ima veoma dobru otpornost na hidraulične tečnosti, gorivo i hemikalije. Usled dugog vremena za rad može takođe biti upotrebljen za velike primene zalivanja npr filteri za razdvajanje gasa.
• Usporivač plamena prema UL 94 VO
• Elastična svojstva
• Veoma dobra električna svojstva npr. dielektrična čvrstoća ili postojanost

Macroplast CR 6127 je podoban za livenje telekomunikacionih elemenata, transformatora i drugih električnih/ elektronskih uređaja.
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti