ZAPTIVANJE - BUTILI            
Kako želite da nanesete proizvod? Ručno nanošenje Ručno nanošenje Ručno nanošenje Ručno nanošenje Ručno nanošenje Automatizovano nanošenje Automatizovano nanošenje
  Formiranje pre nanošenja Formiranje pre nanošenja Formiranje pre nanošenja Formiranje pre nanošenja Oblikovanje na mestu Oblikovanje na mestu Oblikovanje na mestu
  Hladno nanošenje Hladno nanošenje Hladno nanošenje Hladno nanošenje Hladno nanošenje Toplo nanošenje Toplo nanošenje
  Može biti nanet nakon što je skinut zaštitni papir/folija Butil zaptivne mase za nanošenje pištoljem Hotmelt butili Hotmelt butili
  Slaba lepljivost Visoka lepljivost Visoka lepljivost Može se oblikovati - - Toplotni provodnik
  - Srednja kohezija Visoka kohezija - - - -
Terostat VII Terostat 276 Terostat 81 Terostat IX Terostat 2759 Terostat 6813 Terostat 301
Gustina 1.69 g/cm3 1.41 g/cm3 1.26 g/cm3 1.7 g/cm3 1.37 g/cm3 1.18 g/cm3 1.25 g/cm3
Sastav materija 100 % 100 % 100 % 100 % 85 % 100 % 100 %
Čvrstoća prijanjanja Niska Veoma visoka Veoma visoka Niska Srednja Veoma visoka Veoma visoka
Termperatura obrade Sobna temperatura Sobna temperatura
(toplo nanošenje: 120 do 140 °C)
Sobna temperatura Sobna temperatura Sobna temperatura 80 do 160 °C 120 do 140 °C
Opseg radne temperature -40 do +80 °C -40 do +80 °C -40 do +80 °C 30 do +80 °C --30 to +80 °C -40 do +80 °C -40 do +80 °C


Terostat VII Terostat 276 Terostat 81 Terostat IX Terostat 2759 Terostat 6813 Terostat 301
• Lak za uklanjanje
• Dobra otpornost na vodu i starenje
• Dobar za pravljenje razmaka
• Zvučna izolacija
• Može biti prefarban
• Visoka lepljivost
• Pokretljiv na povišenim temperaturama i takođe dostupan kao profilisana vrsta
• Visok kvalitet zaptivne trake
• Visoka lepljivost i samozavarivanje
• Veoma dobra otpornost na vodu i starenje
• Nema sastojaka korozije
• Neznatno lepljiv
• Veoma dobra otpornost na vodu i starenje
• Dobar za pravljenje razmaka
• Zvučna izolacija
• Može biti prefarban
• Lako se skidaju mrlje
• Veoma dobra otpornost na vodu i starenje
• Elastoplastičan
• Visoka lepljivost
• Može se pumpati
• Mek plastičan
• Visoka toplotna provodljivost
• Mekano formiranje i toplo istiskivanje
• Može se pumpati i takođe dostupan kao profilisana vrsta
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti