STRUKTURALNO LJEPLJENJE - SILAN  MODIFIKOVANI POLIMERI              
Koje glavne funkcije tražite? Elastično zaptivanje Elastično zaptivanje Elastično zaptivanje Elastično zaptivanje Elastično lepljenje Elastično lepljenje Elastično lepljenje Elastično lepljenje
  Opšta namena Visoka/srednja otpornost Visoka/srednja otpornost Samonivelisanje Opšta namena Usporava gorenje Visoka modul čvrstoće Dvokomponentni rapidno očvršćavajući
Terostat MS 930 Terostat MS 510 Terostat MS 935 Terostat MS 931 Terostat MS 939 Terostat MS 939 FR Terostat MS 9380 Terostat MS 9399
Boja Bela, siva, crna Crna Bela, siva, crna Bela, siva, crna Bela, staro bela, siva, crna Crna Bela, siva Bela, siva, crna
Sastav Gust, tiksotropan Gust, tiksotropan Gust, tiksotropan Samonivelisanje Gust, tiksotropan Gust, tiksotropan Gust, tiksotropan Gust, tiksotropan
Tvrdoća podupirača A (DIN EN ISO 868) 30 45 50 25 55 > 50 > 65 60
Dubina očvršćavanja posle 24h 4 mm 3 – 4 mm. 3 mm 3 – 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm Dvokomponentni sistem
Vreme stvaranja pokorice 25 – 40 min. 10 – 20 min. 10 – 15 min 15 – 20 min 10 min. 20 min. 5 – 10 min 30 min. (crni) 20 min. (beli, sivi)
Čvrstoća naprezanja (DIN 53504) 1.0 MPa 1.6 MPa 2.8 MPa 0.8 MPa 3.0 MPa 3.5 MPa 4.0 MPa 3.0 MPa
Istezanje do kidanja (DIN 53504) 250 % 210 % 230 % 100 % 250 % 180 % 120 % 150 %
Opseg radne temperature -50 do +80 °C -50 do +100 °C -40 do +100 °C -40 to +100 °C -40 to +100 °C -40 to +100 °C -40 to +100 °C -40 do +100 °C
Veličine pakovanja 310 ml, 570 ml, 20 kg, 250 kg 250 kg 310 ml, 570 ml, 25 kg, 292 kg 310 ml 310 ml, 570 ml, 25 kg 310 ml 310 ml,25 kg 2 x 25 ml, 2 x 200 ml


Terostat MS 930 Terostat MS 510 Terostat MS 935 Terostat MS 931 Terostat MS 939 Terostat MS 939 FR Terostat MS 9380 Terostat MS 9399
• Mek plastičan
• Zaptivna smesa otporna na UV i vremenske prilike
• Višenamenski
• FDA status
• BSS 7239

FDA Status, Germanischer Lloyd (senzorni test), BSS 7239
• Brz proces posebno sa akceleratorom Terostat MS-9371
• Ispunjava test na toplotu vlage za solarnu industriju

Ispunjava test na toplotu vlage prema IEC 61215/61646
• Elastične zaptivna smesa/ lepak
• Lako nivelisanje
• Dobra otpornost na okolinu
• Dobra sposobnost ponovnog farbanja

Senzorni test prema DIN 10955 Deklaracija bez prepreka prema ISEGA DIN 1846 otpornosti na gljivice
• Samonivelišuči/tečljiv
• Može se naneti prskanjem

Senzorni test prema DIN 10955
• Veoma raznovrstan
• Elastični lepak
• Visoka čvrstoća
• Dobra elastičnost
• Ispunjava test na toplotu vlage za solarnu industriju

UL Spisak za električnu opremu
• Elastični lepak
• Visoka čvrstoća
• Dobra elastičnost
• Usporava gorenje

DIN 5510 S3 NF P 92507, M1 NF F 16-101, NF P 92-512-M1
• Visok modul čvrstoće
• Brzo formiranje pokorice
• Popunjavanje zazore
• Visoka početna čvrstoća
• GL (Germanischer Lloyd) odobren lepak elastomer
• Dvokomponentni proizvod sa kartušom
• Visoka početna čvrstoća
• Kratko vreme učvršćivanja
• Nezavisan od vazduha/ vlage
• Dvokomponentni sistem za lako rukovanje
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti