STRUKTURALNO LJEPLJENJE - SILIKONI          
Da li vam je potreban ljepak za brzo učvršćivanje / brzo očvršćavanje? Da Da Da Ne Ne Ne Ne
  Brzo očvršćavanje Srednje očvršćavanje Otpornost na povišene temperature Opšta namena Električne komponente Otpornost na ulje Otpornost na visoke temperature
5615 A&B 5607 A&B 5612 A&B 5366 5145 5970 5399
Opis Dvokomponentni alkoksi silikon Dvokomponentni alkoksi silikon Dvokomponentni alkoksi silikon Jednokomponentni alkoksi silikon Jednokomponentni alkoksi silikon Jednokomponentni alkoksi silikon Jednokomponentni acetoksi silikon
Odnos mešanja prema zapremini (A:B) 2:1 2:1 4:1 - - - -
Boja Crna Siva Crvena Providan Providan Crna Crvena
Vreme za rad mešavine (statički mešač) 2 – 3 min. 5 – 7 min. 4 – 5 min.        
Vreme stvaranja pokorice - - - 5 min. 70 min. 25 min. 5 min.
Vreme lepljenja 10 – 15 min. 50 min. 25 – 30 min. - - - -
Istezanje do kidanja 230 % 140 % 180 % 530 % 500 % 200 % 500 %
Tvrdoća podupirača A 34 43 45 25 25 44 33
Otpornost na smicanje (GBMS) 1.3 N/mm2 1.55 N/mm2 2.0 N/mm2 2.5 N/mm2 3.5 N/mm2 1.5 N/mm2 3.3 N/mm2
Radna temperatura (do) 180 °C 180 °C 220 °C 250 °C 200 °C 200 °C 300 °C
Veličine pakovanja 400 ml, 17 l 400 ml, 17 l 400 ml, 17 l 50 ml, 310 ml, 1 l, 25 kg 40 ml, 300 ml 50 ml, 300 ml, 20 l 310 ml, 20 l


Loctite® 5615 A&B Loctite® 5607 A&B Loctite® 5612 A&B Loctite® 5366 Loctite® 5145 Loctite® 5970 Loctite® 5399
• Dvokomponentni silikon sa brzim očvršćavanjem
• Pogodan odnos mešanja 2:1 • Dobro prijanja na različite podloge
• Dvokomponentni silikon sa srednjim očvršćavanjem
• Pogodan odnos mešanja 2:1
• Može biti nanet ručnim pištoljem za silikon
• Dvokomponentni silikon otporan na povišene temperature
• Brzo očvršćavanje
• Visoka elastičnost
• Jednokomponentni silikon za opštu namenu
• Providan
• Pogodan za lepljenje stakla, metala, keramike, itd.
• Jednokomponentni silikon sa neutralnim očvršćavanjem
• Nerđajući
• Posebno za zaptivanje i zaštitu električnih komponenti
• Jednokomponentni silikon sa veoma dobrom otpornosti na ulje
• Neutralno očvršćavanje
• Takođe se koristi za cevno zaptivanje (zaptivanje prirubnica)
• Jednokomponentni lepak otporan na povišene temperature
• Za lepljenje i zaptivanje stakla, metala i keramike, npr. industrijskih peći, dimnih cevi, itd.
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti