OSIGURAVANJE NAVOJA          
Kolika vam je snaga potrebna ? Srednja/Visoka Niska Srednja Srednja Visoka Visoka
Kapilarne svojstva Tečan Tečan Tečan Tečan Tečan Tečan
290 221/222 243 2400 270 2700
Veličina navoja do M20 M12/M36 do M36 M12/M36 do M20 do M20
Funkcionalna čvrstoća poslije h 3 h 6 h 2 h 2 h 3 h 3 h
Momenat kidanja M10 zavrtanj 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 33 Nm 20 Nm
Opseg radne temperature -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55 do +150 °C
Veličine pakovanja 10 ml, 50 ml, 250 ml 10ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml
Oprema 97001,98414 97001,98414 97001,98414 97001,98414 97001,98414 97001,98414

Praktični savjeti:
• Odmastiti, očistiti i osušiti površine prije nanošenja ljepka - koristiti Loctlte® 7063
• Ako je ljepak nanijet na temperaturi ispod 5 °C, preporučuje se prethodno nanošenje Loctlte® 7240 ili Loctite® 7649
• Za plastične dijelove pogledajte trenutno lepljenje na stranama 30-37

Loctite® 290 Loctite® 222 Loctite® 243 Loctite® 2400 Loctite® 270 Loctite® 2700
• Idealan za osiguranje već montiranih vijaka, npr. preciznih vijaka, električnih konektora i podešavajućih vijaka • Preporučuje se za osiguranje navoja niske čvrstoće, podešavajućih vijaka i vijaka sa upuštenom glavom
• Dobar na metalima niske čvrstoće koji mogu biti polomljeni tokom demontaže, npr. aluminijum ili mesing
P1 NSF Reg.Br.: 123002
• Deluje na metale, uključujući pasivne podloge (npr. nerđajući čelik, aluminijum, galvanizovane površine)
• Dokazano da trpi neznatnu zaprljanost industrijskim uljima, npr. motornim uljima, uljima za sprečavanje korozije i reznim uljima
• Sprečava popuštanje na delovima koji vibriraju, npr. pumpe, kućišta menjača ili prese
• Moguća demontaža sa ručnim alatkama za servisiranje
P1 NSF Reg. Br.: 123000
• Vodeći u ekologiji i sigurnosti Nije potrebno označavati ga simbolima za opasnost
• Sigurnosni list sa tehničkim podacima "belog" materijala – 2, 3, 15 i 16 MSDS usaglašen sa (EC) br. 1907/2006 – ISO 11014-1
• Odlična hemijska i temperaturna otpornost očvrsnutog proizvoda
• Koristi se tamo gde je neophodna obična demontaža sa ručnim alatkama za servisiranje
• Pogodan za sve metalne vijke, obuhvatajući nerđajući čelik, aluminijum, galvanizirajuće površine i nehromirane premaze
• Trpi neznatnu zaprljanost industrijskim uljima, npr. motornim uljima, uljima za sprečavanje korozije i reznim uljima
• Idealan za trajno osiguranje držača na bloku motora i kućištu pumpe
• Koristi se ako nije potrebna česta demontaža radi održavanja
P1 NSF Reg. Br.: 123006
• Vodeći u ekologiji i sigurnosti
• Nije potrebno označavati ga simbolima za opasnost
• Sigurnosni list sa tehničkim podacima "belog" materijala – 2, 3, 15 i 16 MSDS usaglašen sa (EC) br. 1907/2006 – ISO 11014-1
• Odlična hemijska i temperaturna otpornost očvrsnutog proizvoda
• Za primene gde nije potrebna demontaža
  - Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti
- Opis proizvoda
- TDS Dokumenti